Veronetka

Vydavateľstvo Veronetka vzniklo za účelom vydávania detskej literatúry, vrátane tej, ktorú vytvoria samotné deti.

Hlavným cieľom vydavateľstva Veronetka je

vydávať detskú literatúru,

vydávať literárnu tvorbu detí a mládeže,

podporovať deti v tvorbe výtvarných diel,

inšpirovať aj ostatné deti, aby sa venovali tomu, čo ich baví,

podporovať ich zmysluplné trávenie voľného času,

podporovať čítanie, vzťah ku knihám a literatúre,

pomáhať deťom a mládeži rozvíjať svoj talent.

Nech radosť detí z výsledkov ich práce je pre nich jedným z najkrajších pocitov a nech prispieva k ich chuti a nadšeniu ďalej na sebe pracovať.
Silvia Vančová zakladateľka a konateľka vydavateľstva Veronetka

© 2023 Veronetka, s.r.o.

Nech radosť detí z výsledkov ich práce je pre nich jedným z najkrajších pocitov a nech prispieva k ich chuti a nadšeniu ďalej na sebe pracovať. Silvia Vančová zakladateľka a konateľka vydavateľstva Veronetka
Nech radosť detí z výsledkov ich práce je pre nich jedným z najkrajších pocitov a nech prispieva k ich chuti a nadšeniu ďalej na sebe pracovať.
Silvia Vančová zakladateľka a konateľka vydavateľstva Veronetka