Veronetka

BLOG

BESEDY, AUTORSKÉ ČÍTANIA, PREDNÁŠKY...

Stretávanie sa s čitateľmi svojich diel je pre autora vždy veľmi inšpiratívne, aj veľmi príjemné. A ešte príjemnejšie je vidieť, že máme na Slovensku veľa škôl aj knižníc, kde učitelia aj knihovníci vytvárajú pre deti pestrý a kreatívny priestor na rozvíjanie čítania a vzťahu ku knihám.

 

Za posledné roky som mala ako autorka možnosť spoznať veľa takýchto miest. Jedným z nich je nepochybne aj Mestská knižnica v Liptovskom Hrádku. Kvantum zaujímavých a rozmanitých podujatí (a nielen pre deti), vľúdny priestor pre všetkých, ktorý chcú zmysluplne tráviť voľný čas, knihovníčky, ktoré do svojej práce vkladajú srdce... Patrí im za to veľká vďaka!

 

Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.

© 2023 Veronetka, s.r.o.