Veronetka

detské knihy písané srdcom

Vydavateľstvo Veronetka vzniklo za účelom vydávania detskej literatúry, vrátane tej, ktorú vytvoria samotné deti. Názov vznikol spojením dvoch mien detí – Veroniky a Anetky, ktoré boli inšpiráciou pre vznik vydavateľstva.

Hlavným cieľom vydavateľstva Veronetka je

vydávať detskú literatúru,

vydávať literárnu tvorbu detí,

podporovať deti v tvorbe výtvarných diel,

inšpirovať aj ostatné deti, aby sa venovali tomu, čo ich baví,

podporovať zmysluplné trávenie voľného času u detí,

podporovať u nich čítanie, kreslenie, maľovanie,

pomáhať im rozvíjať svoj talent.

Nech radosť detí z výsledkov ich práce je pre nich jedným z najkrajších pocitov a nech prispieva k ich chuti a nadšeniu ďalej na sebe pracovať.

 

Silvia Vančová

© 2020 Veronetka, s.r.o.